Relevante nyheder til alle avler (sygdomme, pasning mm.)

Dueinfluenzaen - seneste nyt

Hermed aktuelle oplysninger om den omsiggribende dueinfluenza, der angriber ungdyr.  Influenzaen er meget smitsom.

Symptomerne er opkast af ufordøjet foder. Herefter bliver der ikke i en periode indtaget foder og vand.

  Ifølge indhentede oplysninger fra dyrlæge Anders Christiansen er influenzaen ikke dødelig, men følgesygdomme (opblussen af andre bakterielle sygdomme som f.eks. E-Coli) kan svække den angrebne due så meget, at den dør.

Da influenzaen er en virus kan den ikke behandles, men forebyggende behandling mod bakterielle angreb på grund af svækket immunforsvar bør iværksættes for hele duebestanden i slaget.

Anders Christiansen anbefaler en 10 dages behandlng med PARACILLIN Vet. 800 mg/g. Dosering 4 g til 3 l vand. Pris ca. 400 kr for 250 gram . PARACILLIN skal dyrlægeordineres.

Duer, der er tydeligt svækket af sygdommen, bør placeret i et udstillingsbur i et tempereret lokale (ca. 15 grader C) for at skåne mod kulde samt stresspåvirkning fra andre duer.

Da mine angrebne duer ikke drak af vandet med PARACILLIN, fik de doseret 15 ml via en 20 ml injektionssprøjte påsat ventilgummi direkte i kroen. 6 timer derefter begyndte de at æde foder, og afføringen var nu ikke længere vandig og slimet mørkegrøn.

Ifølge Anders er behandlingen med PARACILLIN ikke hård ved duerne.

Dette til orientering

Kurt Haagh