Nationalen 2013. 0,1 hvid med mørke øjne og rød øjenrand, 96 points. Opdrætter Poul Erik Pedersen. Foto: Kurt Haagh


Billeder og kataloger fra Nationaludstillinger og certifikatskuer

Pictures and catalogues from the Danish National Exhibitions and Certificate Exhibitions

Bilder und Kataloge von den Dänischen Nationalausstellungen und Hauptsonderschauen

Billederne er velvilligt stillet til rådighed af  Ditlev Duus©, Ib Nielsen©, Bruno Jensen, Patrick Heymans, Tanja Maecker, Henrik Trevor Pedersen og Kurt Haagh