Magnani

Mangefarvet Magnani

Bedømmelse af hale- og slagfjersfarve

 (Bemærkningerne er indhentet hos Hauptzuchtwart Hans-Jürgen Zimmermann)

Marts 2013

 

Generelt

Ved bedømmelse af Mangefarvet Magnani skal man være opmærksom på den kønsbestemte forskel, der er i farve og tegning.

Således kan der aldrig stilles de samme tegningskrav til en hun som til en han.

Halefjersfarve hos hanner og hunner

Alle halefjer skal indeholde 2 farver.

Findes der blot en fjer med kun 1 farve er det en fejl, og duen kan højest opnå 91 points.

En blå fjer eller en hvid fjer regnes kun for 1 farve.

Slagfjersfarve gældende for hanner

Alle slagfjer skal have 3 farver.

Ved færre farver end 3 kan duen højest opnå 91 – 92 points afhængig af, hvor mange fjer, der mangler farve, eller om der 1-farvede fjer.

Slagfjersfarve gældende for hunner

På trods af, at tegningen med alderen bliver mere udpræget, vil der hos hunner uanset alder aldrig kunne stilles større krav end 2 farver i slagfjerene.

Findes der blot en fjer med kun 1 farve, er det en fejl, og duen kan højest opnå 91 points.