Standard for Florentiner
Sidst opdateret den 24. oktober 2005
Oprindelse:
Fra Norditalien over Steiermark. Indført i Tyskland ca. 1800.
 
Helhedsindtryk:
Meget kraftig og hønseagtigt virkende. Svær, høj og bred. Kroppens underlinie og afrundinger skal være harmoniske, således at duen ikke virker kantet. Hals med hoved, krop og ben udgør hver en tredjedel af den samlede højde.
 
Racekendetegn:
Hoved: Temmelig stort, godt hvælvet med noget ansat pande og godt udfyldte hovedsider eller kinder.
Øjne: Noget dybtliggende. Iris livlig orangerød. Øjenrandene muligst smalle; mørke hos mørke og lyse hos lyse farveslag.
Næb: Middellangt, forholdsvist tykt og lidt nedadbøjet i spidsen. Sort næbfarve ved sorte, blå og tavlede skal have mørkt næb og brune, rødfahlede og rødfahltavlede skal have hornfarvet næb. Ved gule og røde ønskes lys kødfarve. Næbvorterne skal være godt udviklede og flade.

Hals:

Temmelig lang, kraftig og fuld ved brystets overgang. Halsen skal være harmonisk båret. Struben godt indskåret.
Bryst: Bred og højt båret. Set fra siden skal den være smukt afrundet. Fra halsen til bryst og kile dannes en næsten halvcirkel.
Ryg: Kort vandret med brede skuldre.
Vinger: Korte og meget kraftige; hvilende på halen, men må ikke være længere end halen. De må heller ikke krydse for meget.
Hale: Kort, regelmæssig, ikke for bred og noget højtbåret; ikke vifteformet. Kilen skal være kraftigt befjeret, således at der gives den rigtige harmoni i underlinien.
Ben: Lår skal være lange, tydelige og fuldbefjerede. Benene ubefjerede. Tæerne skal være lange, lige og godt spredte. Neglefarve uden betydning.
Befjering: Ikke særlig kraftig, men fast tilliggende.
 
Farveslag:
Sorte, røde, gule, blå med sorte bånd, blå uden bånd, lyseblå med hvide bånd, blåtavlede, blåfahlede med mørke bånd, blåfahlede uden bånd, brunfahlede, rødfahlede, gulfahlede, blåfahltavlede, rødfahltavlede, lyseblå rosaskælvingede.
 
Farve og tegning:
Alle farveslag skal være rene og mættede. Grundfarven er hvid. Hoved, vingeskjold og hale med haledække og kile er farvet; også ved rødfahlede og gulfahlede skal der være synligt pigment i halen. 6-11 hvide slagfjer; lige antal bør foretrækkes. Farvede fingerfjer tilstræbes, og bør være tilstede. Hovedtegningen harmonisk aftegnet og går fra baghovedet om halsen og under næbbet, ca. 3-4 cm afstand. Tilladt er farve på indersiden af lår og farvet overryg (bro). De skælvingede med regelmæssig fordelt skæltegning på vingeskjold. De lyseblå rosaskælvingede med rustfarve i skæltegning og bånd. De lyseblå rosaskælvingede har lyse udløbende slagfjer (ikke hvide) og et lyst halebånd.
Grove fejl:
Uharmonisk helhedsindtryk. For lille eller svag krop. Lang eller affaldende ryg. Smalt bryst. For lavt båret hale. Dyb stilling. For lang og tynd hals. Flad i pande og hoved. Grove øjenrande. For langt eller tyndt næb. Gennemfarvet ryg. Siv i halefjer. Matte farver. Grove tegningsfejl.
 
Bedømmelsesrækkefølge:
Helhedsindtryk – Størrelse og form – Stand og holdning – Hoved og hals – Øjenfarve og øjenrande – Farve og tegning

Europastandard nr.  201

Ringstørrelse: 10