Standard for Malteser
Sidst opdateret den 7. december 2007
Oprindelse:
Fra Norditalien indført i Østrig og Sydtyskland ca. 1850.
 
Helhedsindtryk:
Hønseagtig og højt opretstående. Hoved og hale højt båret. Står med et stolt og forskende udseende. Jo kortere bagpartiet er, desto bedre er det. Figuren skal være næsten ligeså bred, som den er lang, men kraftig, således at den ikke mister sin elegance.
 
Racekendetegn:
Hoved: Langstrakt, kun lidt afrundet, med smal pande.
Øjne: Noget dybtliggende. Ved hvidt farveslag mørke øjne; ved øvrige farveslag orangefarvede øjne. Øjenrandene ved hvide skal være livlig røde; øvrige grå eller kødfarvede, rettende sig efter hvilket farveslag det drejer sig om; rødlige rande er tilladte.
Næb: Middellangt og stærkt. Overnæbbet noget buet. Ved hvide, røde og gule ønskes det voksfarvet; ved brune hornfarvet, og ved de øvrige farveslag mørkt. Næbvorterne skal være glatte.

Hals:

Meget lang, lidt buet og lodret båret. Halsen skal være næsten lige tynd hele vejen; dog skal der være en harmonisk overgang til brystet. På midten fremtræder halshvirvlen og gælder her som dennes racekendetegn. Skal være godt udskåret ved overgangen fra undernæb til hals.
Bryst: Højt båret og ikke spaltet. Bugen kort og rund. Bagpartiet ikke for smalt, men godt befjeret.
Ryg: Kort og bred i en vandret linje; mod halen opadstigende.
Vinger: Meget korte. Ved vingebuen temmelig brede og ved brystet løst tilliggende. Slagfjerne korte og smalle, før halen højtbåret og let krydsende.
Hale: Ved basis bred, mod enden smallere. Meget kort, som om den er overskåret. Med ryggens vandrette linje skal halen danne en ret vinkel og må ikke være spaltet. Kilen fuldt befjeret; pudeagtigt udseende.
Ben: Lår lange, fremtrædende og kraftige. Lårfjer ikke for lange, men godt tilliggende. Løbene skal være meget lange, stærke og strakte. Tæerne lange, kraftige og godt spredte.
Befjering: Ikke for tæt, men fast tilliggende.
 
Farveslag:
Hvide, sorte, blå med sorte bånd, brune, røde, gule, blåtavlede, bruntavlede, brunfahlede. Muselhovede med og uden vingerose. Tigrede: Blå, sorte, brune, røde, gule. Scheckede: Blå, sorte, brune, røde, gule.
 
Farve og tegning:
Muligst ren og mæt. Gennemgående bånd som skal være smalle og parallelt løbende. Tigrede med så regelmæssig tegning som muligt; slagfjer og hale er farvede. Scheckede med så regelmæssig tegning som muligt; slagfjer og hale helst scheckede.
Grove fejl:
Lang eller plump figur. Affaldende figur. Kort, tykt eller fladt hoved. Overdrevet langt og tyndt næb. Kort eller tyk hals. For korte eller X-ben. For lang, smal, bred eller lavt båret hale. Hængevinger eller for stærkt krydsende vinger. For smalt, dybt eller spaltet bryst. Meget uren farve og tegning.
 
Bedømmelsesrækkefølge:
Helhedsindtryk – Form og størrelse – Halslængde – Standhøjde – Hoved – Farve

Europastandard nr.  203

Ringstørrelse: 10