Ældre nyheder
Nationalen 2015
    Præmieliste Nationalen 2015

 

Bedste  1,1

Stor race.                                Malteser  hvid  Bent Gasseholm

Gazzi stærk varietet              blå m. sorte bånd  Henrik Trevor

Gazzi vanskelig varietet       okker sulfursskjoldsømmet  Tanja Maecker

Schietti stærk varietet         blå m. sorte bånd

Schietti vanskelig varietet  blå lyskjoldsømmet Per Lykke

 

Guldmedalje

Stor race                          Malteser hvid  Bent Gasseholm

Gazzi                                 Blå m. sorte bånd  Henrik Trevor

Schietti                              Blå m. sorte bånd  Bent Hansen

Schietti                              Blåtavlet  Kurt Haagh

Schietti                              Rød  Evan Andersen

Schietti                              Magnani mange farvet Claus Poulsen

 

Ærespræmier

Store race

Hühnerschecken brunfahlet 96p  Kristen Damgård

Malteser hvid 97p  Bent Gasseholm

Gazzi

Blå m. sorte bånd 97p  Henrik Trevor

Dunkel bronceskjoldsømmet 96p  Poul E. Pedersen

Okker sulfursskjoldsømmet 94p  Tanja Maecker

Schietti

Blå m. sorte bånd 97p  Bent Hansen

Blåtavlet 97p  Kurt Haagh

Blå m. broncebånd 95p  Harry Pape

Rød 97p  Evan Andersen

Rød 96p  Ebbe Hansen

Hvid m. mørke øjne 96p  Poul E. Pedersen

Blå m. hvide bånd 94p  Jens P. Madsen

Blå lyskjoldsømmet 95p  Per Lykke

Rødfahltavlet 96p  Lindy Sloth

Magnani mange farvet 97p  Claus Poulsen


Championat vinder

Malteser hvid 97p  Bent Gasseholm

Gazzi Blå m. sorte bånd 97p  Henrik Trevor

Schietti Blå m. sorte bånd 97p  Bent Hansen

Magnani mange farvet 97p  Claus Poulsen


Certifikat vinder

Store race

Hühnerschecken Brunfahlet 96p  Kristen Damgård

Malteser Hvid 97p  Bent Gasseholm

Gazzi

Blå m. sorte bånd 97p  Henrik Trevor

Blå m. bronze bånd 94p  Tanja Maecker

Blå broncetavlet 95p  Tanja Maecker

Dunkel bronceskjoldsømmet 96p  Poul E. Pedersen

Okker sulfursskjoldsømmet 94p  Tanja Maecker

Blåfahl sulfurtavlet 96p  Tanja Maecker

Blåfahl m. sulfur bånd 94p  Tanja Maecker

Schietti

Sort 94p  Evan Andersen

Blå u. bånd (1,0) 96p  Kurt Haagh

Blå u. bånd (0,1) 95p  Kurt Haagh

Blå m. sorte bånd 97p  Bent Hansen

Blåtavlet 97p  Kurt Haagh

Blå m. bronze bånd 95p  Harry Pape

Rød (1,0) 97p  Evan Andersen

Rød (0,1) 96p  Ebbe Hansen

Gul 96p  Evan Andersen

Hvid m. mørke øjne 96p  Poul E. Pedersen

Blå m. hvide bånd 94p  Jens P. Madsen

Blå lyskjoldsømmet 95p  Per Lykke

Rødfahlet 95p  Lindy Sloth

Rødfahltavlet 96p  Lindy Sloht

Blåskimlet 96p  Bent Hansen

Brunfahlskimlet m. brune bånd 94p  Edwin Houpst

Magnani

Mangefarvet 97p  Claus Poulsen

Stænket 96p  Claus Poulsen

 

Der blev skænket 2 bånd af den Tyske Specialklub, de blev tildelt

Henrik Trevor Blå Gazzi 97 p.

Claus Poulsen Magnani 97 p.


Generalforsamling 2015
Referat Generalforsamlingen d. 11 januar 2015
 1. Valg af dirigent.  Claus Poulsen blev valgt

 2. Formandens beretning. Fremlagt af Bent Gasseholm og godkendt

 3. Regnskab fremlagt af Bent Gasseholm og godkendt

 4. Valg af certifikatskuet i 2016, der var to tilbud. Aulum og Ullerslev. Det blev Ullerslev der blev valgt

 5. Indkomne forslag.  ( Forslag fra bestyrelsen.  Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasser. En formand kan ikke samtidig bestride hvervene som næstformand og kasser. Bestyrelsen har ret til, i stedet for at vælge en kasserer, at ansætte en ulønnet kasserer uden for bestyrelsen, til at varetage dette hverv. En kasserer skal ikke nødvendigvis være medlem af Hønsedueklubben.) Forslaget blev vedtaget.

 6. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. På valg Michael V. Kristensen( modtager ikke genvalg) Per E. Pedersen blev valgt. Da Poul E. Pedersen ikke ønsket at foresætte i bestyrelsen, blev Claus Poulsen valgt for 1 år

 7. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år. På valg Tanja Maecker. Genvalg

 8. Valg af revisorer for 1 år. På valg Kristen Lund Jensen og Jens Peter Madsen Genvalg

 9. Valg af revisiorsuppleant for 1 år. På valg Kristen Damgård. Genvalg

 10.  Eventuelt.  Der blev snakket lidt om vores kommende 70 år jubilæum i 2016 .

   

  På Bestyrelsen vegne  Claus.

   

   

  Konstituering

  Bestyrelsen valgte efter generalforsamlinger at konstituerer sig som følge.

  Formand Bent Gasseholm

  Næstformand Per E. Pedersen

  Sekretær Claus Poulsen

  Kasserer ( uden for bestyrelsen Michael V. Kristensen )

   

  På Bestyrelsen vegne  Claus.


Generalforsamlingen d, 12. januar. 2014, blev indledt med et-minuts stilhed til minde om Steen Haagh som desværre ikke er blandt os længere. Claus poulsen blev valgt som dirigent, og klarede opgaven til UG. Bent Gasseholm blev genvalgt som formand, desuden blev Poul Erik Pedersen valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Per E. Pedersen som ønskede at træde ud af bestyrelsen. Som suppleant blev blev Tanja Maecker valgt.
Som revisorer blev Kristen Lund og Jens Peter Madsen genvalgt. Kristen Damgård blev valgt som revisorsuppleant.

Vedr. Hønseduedag var der bred enighed om at det holdes igen i Bjerringbro, gode forhold, og der har været et godt fremmøde de sidste to gange.
Hønseduedag holdes den 20.september.2014 i Bjerringbro fjerkrækoloni.
Certifikatskuet 2014 holdes som et 1-dages skue i Strib, d.15. november.2014

Hvad er det gældende standardbillede for den Tyske Modeneser?

Siden vi fik referatet fra den tyske specialklubs dommermøde i juli 2011 har der hersket en del usikkerhed om, hvilket standardbillede, der er gældende. Det er nu endeligt afklaret.


Hvad er det korrekte standardbillede af den Tyske Modeneser?

  I referatet fra specialdommermødet den 2. juli 2011 i Neudrossenfeld blev det anført, at ”hovedavlsvejleder” (Hauptzuchtwart) Hans-Jürgen Zimmermann " præsenterede specialklubbens nye standardbillede af den Tyske Modeneser ".

I en e-mail af 6. maj 2012 oplyser Hans-Jürgen Zimmermann som følger:

"Formuleringen i referatet, Hauptzuchtwart Hans-Jürgen Zimmermann præsenterede specialklubbens nye standardbillede af den tyske Modeneser er ikke korrekt, og kan blive misforstået. Der burde bedre have været angivet: Specialklubbens interne billede.

Dette betyder, at det gamle standardbillede, såvel som standardbeskrivelsen på ingen måde er blevet ændret.

Hans-Jürgen Zimmermann anfører endvidere, at han håber at kunne få det nye billede anerkendt som en ny EU-standard.

Så skulle det vist være på plads.Nugældende standardbillede