Ungdyrdag i Hønsedueklubben.

I Hønsedueklubben holdes der hvert år en Ungdyr/Hønsedue dag.
 Her har klubbens medlemmer mulighed for at møde op med nogle af deres Hønseduer, og for dem gennemgået af en eller flere af klubbens dommere.
Det er en god mulighed for at lære lidt nyt omkring sine egne, men også om de andre avles duer, og de problemer man kan støde ind i.
Det plejer at være en hyggelig dag, med god opbakning, og en hyggelig atmosfære. Der diskuteres i løbet af dagen både løst og fast.